Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Községünk szlovák nemzetiségű település, így iskolánk szlovák nyelvoktató általános iskola. A nyelvet 1949-től tanítjuk, második nyelvként a német nyelvet választhatják tanulóink. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerkedjenek elődeik törDunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolaténelmével, hagyományaival.

Rendszeresen találkozunk a szarvasi iskola diákjaival, testvériskolai kapcsolatot ápolunk a szlovákiai Szentpéter szlovák iskolájával. Nyaranta – lehetőleg nyelvi környezetben – táborokat szervezünk.
Iskolánk szép környezetben, a falu szélén, erdővel, mezővel körülvéve található. Udvarán sportpálya, mini játszótér, padok és asztalok vannak. Tiszta és kulturált környezetben játszhatnak, pihenhetnek tanulóink.

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Intézményünkben jelenleg 8 évfolyamon 83 gyermek tanul. Az oktatás tárgyi feltételei megfelelőek, a mindennapos testmozgást sportudvar és tornacsarnok biztosítja. Iskolánkban élénk sportélet folyik, tanulóink sportkörökre, versenyekre járhatnak. Minden tanévben úszásoktatást biztosítunk gyermekeink számára, a lányok mazsorett szakkörre járhatnak. 2002 óta a Levendula Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül néptáncot tanulhatnak.
Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola
A személyi feltételeink megfelelőek. Szakos ellátottságunk 100%-os. Nevelő-oktató munkánkat fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus is segíti. Nagy figyelmet fordítunk a lemaradó tanulók felzárkóztatására korrepetálások és egyéni felzárkóztató foglalkozások keretében.

A tehetséggondozást segítik szakköreink. A továbbtanulókat pályaválasztási tanácsadással és felvételi előkészítő foglalkozásokkal segítjük magyar nyelvből és matematikából.

Az órákra való felkészülést támogatja iskolai könyvtárunk közel 7.000 kötetes állománya, valamint 16 számítógépes informatikatermünk is.

Iskolánkban hagyoDunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolamánya van az ünnepek méltó megünneplésének. A nemzeti ünnepeinken kívül a következők színesítik diákjaink életét: Mikulás-délután, karácsonyi ünnepség, nemzetiségek napja, farsang, gyermeknap, évnyitó és évzáró ünnepség.

Pedagógusaink osztályprogramokat, színház- és mozilátogatásokat, kirándulásokat szerveznek tanulóinknak. Természetesen együttműködve a szülőkkel. Iskolánkban a légkör családias hangulatú, lehetőség van az odafigyelésre, az egyént is-merő és tisztelő bánásmódra.

Büszkék vagyunk falunkra, iskolánkra és erre neveljük tanulóinkat is.

Az iskola elérhetősége:
Cím: 6323 Dunaegyháza, Iskola utca 1.
Telefon: +36 78 850 360
Internet: altisk-degyhaza.sulinet.hu

Közzétételi listák:
Közzétételi lista 2017.
Közzétételi lista 2016.
Közzétételi lista 2015.