Mákszem Óvoda

 

Dunaegyházi Mákszem ÓvodaAz elmúlt évtizedekben a gyermeklétszám függvényében, a közoktatás reformrendelkezései következtében több változáson, átszervezésen ment keresztül intézményünk. 2013. szeptember 1-től önállóan működünk és felvettük a Dunaegyházi Mákszem Óvoda (Materská škola "Makovička" v Dunaeďháze) nevet.

 

Óvodánk, a község központjában található, ideális természeti környezetben.Dunaegyházi Mákszem Óvoda

Az óvoda udvarának adottságai jók: tágas tér, változatos domborzat, sok fa és fű. Az udvari mozgásfejlesztők az elmúlt években megújultak, de még további bővítésre van szükség.
Dunaegyházi Mákszem Óvoda
Folyamatosan törekszünk, hogy a fenntartói költségvetésen túl egyéb forrásbővítési lehetőségeket - pályázati és alapítványi támogatások - bevonjunk a meglévő eszközök és felszerelések fejlesztésére és szükség esetén pótlására.

Legfontosabb pedagógiai elvünk és hitvallásunk a gyermekközpontúság, olyan óvodai légkör kialakítása, ahol a gyermekek jól érzik magukat, sokféle és változatos tevékenység szolgálja fejlődésüket az egész nap folyamán. Ennek érdekében kiegyensúlyozott együttműködésre törekszünk a szülőkkel. Csak a szülőkkel együtt vagyunk képesek arra, hogy gyermekeinket egységes elvek szerint a megfelelő módon neveljük és fejlesszük.

 Dunaegyházi Mákszem ÓvodaDunaegyházi Mákszem Óvoda Dunaegyházi Mákszem Óvoda

Az óvoda 75 férőhelyes. Jelenleg 2 vegyes csoportot alakítottunk ki. A gyermekek csoportba való beosztását személyiségjegyeinek, szociális összetételének figyelembevételével alakítottuk ki.

Dunaegyházi Mákszem ÓvodaA csoportokban állandó óvónői párok dolgoznak. A párok kiegészítik egymást az óvodai élet tevékenységformáinak területén a folyamatos, magas színvonalú munka elvégzése érdekében. Az óvónők munkáját 2 szakképzett dajka segíti.

Óvodásaink körében évenként szűréseket végeznek a kunszentmiklósi szakszolgálat szakemberei, így lehetőség van óvodánkban a beszédhibás gyermekek logopédiai ellátására, gyógypedagógiai és fejlesztőpedagógiai megsegítésre.

Rendszeresen szervezünk különféle programokat a szülőkkel, gyermekekkel közösen, (nemzetiségi nap, gyermeknap, kirándulások).

Lehetőséget biztosítunk óvodásainknak hetente egyszer néptánc tanulására.

Nevelési céljaink:

  • Az óvodába kerülő valamennyi gyermek személyiségének teljes körű fejlesztése, figyelembe véve az adott gyermek életkori sajátosságait, fejlődési ütemét.
  • Optimális környezet kialakítása, amelyben a gyermek legjobban fejlődik, mert a korosztály lételeme a biztonságérzet és a szeretet.
  • A játékon keresztül a gyermek emocionális, szomatikus, mentális és szociális fejlődésének elősegítése.
  • Az óvodai nevelés és a családi nevelés összhangjának a megteremtése, a családban folyó nevelőmunka folytatása, kiegészítése, segítése.
  • A gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése.
  • Szlovák nyelv megalapozása, megszerettetése, elődeink kultúrájának, szokásainak megismertetése.

Dunaegyházi Mákszem ÓvodaDunaegyházi Mákszem Óvoda

"Csináljunk bármit, ami nyitogatja
szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi: csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
( Varga Domokos)

Az óvoda házirendje ide kattintva (.pdf) letölthető.

Közzétételi lista:
Közzétételi lista 2020.

Beszámoló 2019-2020

Munkaterv

Gazdálkodási adatok